Supervisió Clínica

Supervisió Clínica

Espai per poder parar i reflexionar sobre la nostra activitat clínica revisant aquells casos on estem estancats, acompanyats d'un professional qualificat i aliè a la nostra pràctica diària.

Per a professionals:

Pot ser individual o en petit grup, amb una freqüència acordada prèviament. La metodologia és a través de la presentació del cas per escrit o narrat, i el/la supervisor/a ofereix una nova visió per possibilitar una intervenció diferent que faci sortir del bloqueig al professional.

L'espai de supervisió individual està pensat pels professionals que volen un espai a soles amb un dels supervisors de l'equip docent on fer aquest treball de reflexió. Aquest espai pot ser presencial u ONLINE.

L'espai de supervisió en grup està pensat perquè ajudar o simplement estar al costat de persones que pateixen, enriqueix vivencialment i desgasta emocionalment als professionals. A més a més, els professionals d'ajuda soler ser persones autocrítiques que volen millorar la seva practica quotidiana, pel que un espai on es pugui reflexionar sobre les intervencions que s'han fet en un cas i es pugi reflexionar sobre el camí a seguir és una necessitat que senten sovint.

Per recollir aquesta necessitat us oferim aquest espai de supervisió. Un temps per compartir les nostres reflexions, idees sobre un cas, i que altres professionals ens puguin donar una visió des de fora, una visió tècnica i curosa al mateix temps. Un membre del CTRFT serà el vetllador de la qualitat de les aportacions tècniques sobre el cas presentat, i del bon funcionament del grup.

L'objectiu és que els casos funcionin millor ja que el professional es sent amb noves eines i idees per tirar endavant el procés terapèutic. Per tant, es farà un seguiment dels casos presentats per avaluar quines suggerencies tècniques i teòriques han resultat més profitoses.

Grup

El grup és obert tant als professionals formats en el model relacional sistèmic, com d'altres professionals que no tenint aquest formació els interessa supervisar casos de la seva pràctica clínica. S'obtindrà un certificat d'hores de supervisió i que pels professionals adscrits a la FEATF i FEAP són hores que comptabilitzen per les certificacions pertinents.

La dinàmica del grup ha d'afavorir que sigui percebut com un espai segur a on poder expressar les dubte i fragilitats de cadascú, pel que ha d'esser un espai marcat per la curiositat, el respecte i l'empenta.

El nombre mínim és de 6 professionals i el màxim de 8-10 professionals.

Supervisors

Valorem com un enriquiment pels professionals que experimentin diferents estils de supervisió i per això proposem que siguin els tres supervisors del CTRFT que acompanyin al grup. Cada supervisor realitzarà quatre sessions:

  • Carlos Lamas Peris. Co-director del CTRFT. Psiquiatra, psicoterapeuta familiar i supervisor docent per la FEATF i FEAP.
  • Maria Rosell Forés. Co-directora del CTRFT. Psicòloga, psicoterapeuta grupal i psicoterapeuta familiar, i supervisora docent per la FEATF i FEAP.
  • Mar Vergés Grau. Membre del CTRFT. Psicòloga, psicoterapeuta familiar i supervisora docent per la FEATF i FEAP.

Metodologia

En cada sessió es discutiran dos casos clínics per part de dos professionals diferents. Els casos es faran arribar, amb antelació i per escrit. Això permetrà a tots una reflexió individual prèvia a la discussió del cas.

El grup anirà construint un discurs teòric basat en una bibliografia facilitada pel supervisor i pels components del grup.

Es crearà un grup virtual (via email) per poder estar en contacte per qüestions logístiques, concretar qui porta el cas a la següent sessió, facilitar els textos,..

Calendari de les sessions

Les sessions seran quinzenals de 3 hores cadascuna. Amb un total de 45 hores presencials més el temps de reflexió i preparació de casos. Es certificarà 75 hores de supervisió en total.

Les sessions es realitzaran dimecres tarda de 16,30-19,30h i s'inicien al novembre de cada any.

Preu i Lloc

1200€ les 15 sessions. Amb pagament fraccionat. Les sessions es realitzaran a la seu del CTRFT.

Per a institucions:

En aquesta situació és la institució qui contracta una supervisió clínica per un grup de professionals amb el mateix objectiu que l'anterior i també amb la intenció de consolidar un equip i construir una metodologia conjunta de treball. La metodologia que es segueix es bàsicament igual que l'anterior en la presentació del cas però s'utilitza també els recursos del grup per construir les noves visions davant el cas.