Espai de Supervisió

Espai de Supervisió 2024-25

Presentació de l’espai

Ajudar, o simplement estar al costat de persones que pateixen, enriqueix vivencialment, però, al mateix temps, desgasta emocionalment als terapeutes. A més a més, els professionals d’ajuda solen ser persones autocrítiques que volen millorar la seva pràctica quotidiana. De manera que un espai on es pugui reflexionar sobre les intervencions que s’han fet en un cas, i on es pugi reflexionar sobre el camí a seguir, és una necessitat que s'acostuma a tenir.

Per recollir aquesta necessitat us oferim aquest espai de supervisió. Un temps i un espai per compartir les nostres reflexions i idees sobre un cas, on altres professionals ens puguin donar una visió des de fora, una visió tècnica i curosa al mateix temps. Un membre del CTRFT serà el vetllador de la qualitat de les aportacions tècniques sobre el cas presentat, així com del bon funcionament del grup.

L’objectiu és que els casos funcionin millor, ja que el professional es dota de noves eines i idees per tirar endavant el procés terapèutic. Per tant, es farà un seguiment dels casos presentats per avaluar quins suggeriments tècnics i teòrics han resultat més profitosos.

Grup

El grup és obert tant als professionals formats en el model relacional sistèmic, com d’altres professionals que no tenint aquest formació els interessa supervisar casos de la seva pràctica clínica. S’obtindrà un certificat d’hores de supervisió i que pels professionals adscrits a la FEATF i FEAP són hores que comptabilitzen per les certificacions pertinents.

La dinàmica del grup ha d’afavorir que sigui percebut com un espai segur a on poder expressar les dubte i fragilitats de cadascú, pel que ha d’esser un espai marcat per la curiositat, el respecte i l’empenta.

El nombre mínim és de 6 professionals i el màxim de 8-10 professionals.

Supervisors

Valorem com un enriquiment pels professionals que experimentin diferents estils de supervisió i per això proposem que siguin els tres supervisors del CTRFT que acompanyin al grup. Cada supervisor realitzarà cinc sessions:

  • Carlos Lamas. Co-director del CTRFT. Psiquiatra, psicoterapeuta familiar i supervisor docent per la FEATF i FEAP.
  • Maria Rosell. Co-directora del CTRFT. Psicòloga clínica psicoterapeuta grupal i psicoterapeuta familiar, i supervisora docent per la FEATF i FEAP.
  • Mar Vergés. Membre del CTRFT. Psicòloga clínica psicoterapeuta familiar i supervisora docent per la FEATF i FEAP.

Metodologia

En cada sessió es discutiran dos casos clínics per part de dos professionals diferents. Els casos es faran arribar, amb antelació i per escrit. Això permetrà a tots una reflexió individual prèvia a la discussió del cas.

El grup anirà construint un discurs teòric basat en una bibliografia facilitada pel supervisor i pels components del grup.

Es crearà un grup virtual (via email) per poder estar en contacte per qüestions logístiques, concretar qui porta el cas a la següent sessió, facilitar els textos,..

Calendari de les sessions

Les sessions seran quinzenals de 3 hores cadascuna. Amb un total de 46 hores presencials més el temps de reflexió i preparació de casos. Es certificarà 75 hores de supervisió en total.

Les sessions es realitzaran dillums tarda de 16,30-19,30h. I l’inici serà el mes de novembre.

Preu i lloc

1150€ les 15 sessions. Les sessions es realitzaran a la seu del CTRFT.