Formació en el model sistèmic

La formació en psicoteràpia relacional sistèmica està dirigida a professionals de la salut, preferentment psicòlegs, psiquiatres, treballadors socials i educadors, tot i que també s'han interessat per aquesta formació metges de família, pedagogs...

L'objectiu de la formació és proporcionar als professionals un model de comprensió de les relacions entre les persones, i tècniques d' intervenció en el treball terapèutic amb individus i famílies. El tècnics milloren el coneixement dels seus propis recursos i limitacions, al mateix temps que aprenen tècniques sobre el control de símptomes dels pacients facilitant-los un creixement personal i una saludable organització de les relacions familiars.

La metodologia d'aprenentatge es basa en l'esforç individual però també en la dinàmica del grup. Els alumnes aprenen dels seus propis companys. Els docents actuen com activadors del grup, com acompanyants del recorregut individual de cada un dels alumnes, com transmissors de conceptes teòrics, com models en la pràctica clínica i com aclaridors davant les dubtes que van sorgint. Les sessions de formació intenten replicar les condicions d'una psicoteràpia per aconseguir que la formació teòrica i pràctica es basi en l'experiència de l'alumne a l'espai formatiu.

Per aquesta formació es requereix que l'alumne hagi finalitzat la seva formació universitària i estigui desenvolupant funcions clíniques –treballant amb persones que pateixen- a la seva feina i que hagi arribat a la conclusió de necessitar unes eines addicionals per seguir progressant com a professional.

La selecció d'alumnes que accedeixen a la formació bàsica es realitza sobre la base de l'experiència laboral, coneixement del model relacionalsistèmic i criteris d'heterogeneïtat del grup.

Els grups són d´un màxim de 10 alumnes per curs. Aquests grups petits permeten que hi hagi un seguiment personalitzat.

La formació és presencial combinat amb una tasca individual a casa: treball del material bibliogràfic, preparació de casos per presentar al grup, treball d'estiu, portar a terme la recerca i reflexió final, i una tasca on-line: compartir exercicis i reflexions de les sessions presencials.

La formació bàsica i avançada finalitza amb un treball de recerca que es presentarà al grup-classe i docent per la seva avaluació. Aquesta formació intensiva està homologada per la Federació Espanyola d'Associacions de Teràpia Familiar (FEATF) com a Formació Bàsica i Avançada en el model relacional sistèmic. Permet aconseguir el títol de Expert en Intervencions Sistèmiques.

Aquesta formació pot ser complementada en el mateix Centre amb el Mòdul de Supervisió que aporta les 150 hores de supervisió per obtenir el títol de Terapeuta Familiar.

Docents

 • Carlos Lamas Peris. Responsable general de l'espai formatiu.
 • Maria Rosell Forés. Responsable de l'apartat vivencial-experiencial.
 • Mar Vergés Grau. Docent al primer bloc teòric a primer curs. Responsable a l'espai formatiu de parella.

Preu i Calendari

El preu de cada un d'aquests cursos és de 2900€. La forma de pagament pot ser fraccionat en tres ingressos trimestrals.

Els cursos s'inicien a meitats de setembre i acaben al juny i les classes presencials són en dimarts o dijous de 16-20h. mantenint el mateix dia a primer i a segon.

Pel curs 2023-24 primer curs serà dimarts i segon serà dijous.

Matricula

Per inscriure's cal enviar Currículum Vitae al mail a: info@terapiafamiliartarragona.com a la atenció de Carlos Lamas amb qui acordareu una entrevista.

Més informació o dubtes puntuals, trucar al 977212260.

Primer Curs

Objectius

 • Establir una bona base teòrica assolint els conceptes bàsics del model relacional-sistèmic.
 • Relacionar els conceptes bàsics del model relacional-sistèmic amb situacions pràctiques.
 • Aprendre tècniques bàsiques d'exploració del sistema familiar: 1a entrevista, hipotetització, neutralitat y circularitat.
 • Entrar en contacte amb el treball clínic que es fa al CTRFT.
 • Reconèixer qualitats i limitacions personals en el rol de psicoterapeuta a través d'un taller experiencial.
 • Participar en seminaris monogràfics impartits per professionals de reconegut prestigi.

PROGRAMA

Història de la Teràpia Familiar.
Teoria general dels sistemes.
Teoria de la comunicació humana.
Cicle vital individual i familiar.
Família funcional i disfuncional.
Genogrames familiars.
Tècniques d'entrevista familiar.
Aspectes comuns de la psicoteràpia.
Models sistèmics històrics i recents: des del comunicacionalismo i l'estructuralisme a les tendències actuals
Derivacions
Intervenció en xarxa
Fitxa telefònica i 1a acollida
Anàlisi de la demanda i formulació d'hipòtesis

Segon Curs

Objectius

 • Aprofundir en el maneig de les tècniques d'intervenció
 • Realitzar intervencions en el rol de psicoterapeuta
 • Participar en altres intervencions com a membre d'un equip clínic
 • Reconèixer implicacions personals en el paper del professional dins d'una organització.
 • Participar en seminaris monogràfics impartits per professionals de reconegut prestigi.

PROGRAMA

Altres escoles i models de Teràpia Familiar.
Teràpia familiar en els diversos trastorns psicopatològics.
La teràpia familiar en contextos no clínics.
Teràpia de parella.
Intervenció en xarxes
Violència intrafamiliar.
Nous models familiars.
Tècniques Actives.
Nocions bàsiques de psicofarmacologia
Teràpia Individual sistèmica
Teoria de la inclinació
Model Lorna B
Model MRI
Isomorfismes Minuchianos
Psicopatologia individual i la seva relació amb els contextos. Els diferents contextos escolar, laboral, creació de parella i parentalizada