L'Equip

CARLOS LAMAS PERIS

Metge psiquiatra. Psicoterapeuta relacional, formador i supervisor acreditat per la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar. Va ampliar els seus estudis a Roma i a Mèxic. Va liderar la creació del Servei de Drogodependències de l'Hospital Sant Joan de Reus (1982), del Servei d'Acolliments Familiars de la Fundació Casa Sant Josep a Tarragona (1994) i del Centre de Teràpia Relacional i Familiar de Tarragona CTRFT (1987).

Actualment és co-director del CTRFT. Responsable de l'espai clínic i pedagògic.

Ha estat supervisor de diversos serveis de l'àmbit de les drogodependències, serveis socials, justícia juvenil, protecció a la infància, equips tècnics de justícia i salut mental. Ha estat convidat com a formador i docent en nombrosos organismes i institucions tant a nivell nacional com internacional.

Co-autor del llibre “La intervención sistémica en los servicios sociales ante la família multiproblemática” coordinat per Juan Luis Linares i Maurizio Coletti,. Ed Paidós

MARIA ROSELL FORÉS

Psicòloga clínica. Psicoterapeuta relacional, formadora i supervisora acreditada per la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar. Psicoterapeuta grupal per la Universitat de Deusto. Va ampliar els seus estudis a Mèxic (1987).

Va treballar realitzat grups amb famílies monoparentals als Serveis Socials d'Atenció Primària a Valls (1988-1992). Experiència amb famílies amb fills amb handicap treball que va realitzar al CDIAP del Baix Camp i Priorat (1991-2001).

Va liderar la creació del Servei d'Acolliments Familiars de Casa Sant Josep (a les Comarques de Tarragona) al any 1994 i des de 1997 al 2009 como responsable del servei i coordinadora tècnica.

Va liderar la creació del Centre de Teràpia Relacional i Familiar de Tarragona (CTRFT) a l'any 1987 i l'Escola del CTRFT al 1989. Actualment és co-directora del mateix.

Actualment treballa en el CTRFT com a psicòloga clínica i grupal i com a docent, de la Escola de Terapia Relacional i Familiar del CTRFT (acreditada per la Federació Española de Associacions de Terapia Familiar) sent responsable del treball sobre la família de origen del terapeuta.

Supervisora de diferents equips, així como de professional en el àmbit de protecció infància y treball grupal.

Ha estat convidada com a formadora i docent a nombroses institucions tant a Catalunya com España.

MAR VERGÉS GRAU

Psicòloga clínica. Psicoterapeuta relacional, formadora i supervisora acreditada per la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar. Màster en Teràpia Familiar Sistèmica per la Universitat Autònoma de Barcelona (1997). Màster en Drogodependències per la Universitat de Barcelona (1992).

Psicòloga a l'Institut Municipal de Serveis Socials de l'Ajuntament de Tarragona de l'any 1993 al 2007 en el tractament individual, familiar i grupal en drogodependències i al Servei d'Informació i Assessorament a la Dona amb el tema de violència.

Membre de l'equip clínic i docent del CTRFT des de l'any 1997 fins l'actualitat.

Va formar part de l'equip inicial al Centre de Valoració de Famílies Adoptants (1997) de les comarques de Tarragona.

Actualment treballa com a psicòloga clínica, psicoterapeuta i docent al CTRFT. És supervisora d'equips de l'àmbit de Serveis Socials i Justícia. Ha estat convidada com a docent a diverses institucions a Catalunya.

SERGI ANDREU GELABERT

Psicòleg sanitari. Psicoterapeuta relacional acreditat per la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar. Diplomat en Treball Social (1998) i habilitat com a Educador Social pel CEESC (2005).

Des de 1998 fins el 2010 ha treballat en diversos equips de Serveis Socials d'Atenció Social Primària i en Serveis Socials Especialitzats, desenvolupant gairebé tota la seva tasca professional en la atenció a infants i les seves famílies.

Del 2010 al 2018 ha format part de l'equip del Centre de Diagnòstic i Atenció Precoç del Baix Camp Nord i Priorat, exercint com a psicoterapeuta.

Membre de l'equip del CTRFT des del 2016 fins a l’actualitat, on és responsable de les àrees d'infant i família del mateix. Durant aquest temps ha realitzat teràpies individuals i familiars amb adults i teràpies de parella.

INÉS RICOTE MUÑOZ

Psicòloga i Terapeuta Familiar reconeguda per la FEATF. Facilitadora oficial del protocol Circle of Security Parenting (Early intervention program for parents and children) certificada per Circle of Security International (USA-2018).

Des del 2016 fins l’actualitat ha treballat en diversos programes d’abordatge familiar, tant per recursos preventius (SOAF), com per serveis d’atenció a la infància i adolescència (SIFE, Casa d’Infants) i de l’àmbit de justicia (STPT).

Des de 2019 és membre de l’equip del Centre de Teràpia Relacional i Familiar de Tarragona en l’àrea d’intervenció amb nens, adolescents i les seves famílies, on co-dirigeix l’espai per pares i mares desenvolupant el programa grupal “Círculo de Seguridad”.

Realitza formacions del CTRFT (parentalitat, aferrament, regulació de l’afecte) dirigides a professionals de diferents serveis d’atenció als infants i les seves famílies (Centres d’atenció primària, Serveis de la xarxa de protecció a la infància – EAIA, EBAS, SIFE, CRAE, etc.).

ANA ALONSO

Psicòloga i Psicoterapeuta relacional. Màster en psicologia clínica de la salut. Facilitadora oficial del protocol Circle of Security Parenting (Early intervention program for parents and children) certificada per Circle of Security International (USA- 2018).

Des de 2006 fins 2018 ha treballat com a psicòloga infantil en serveis públics destinats a l’atenció dels nens i les seves famílies (CSMIJ, CDIAP) desenvolupant funcions de diagnòstic i intervenció.

Des de 2019 membre del Centre de Teràpia Familiar i Relacional de Tarragona en l’àrea d’intervenció amb nens i les seves famílies on també co-dirigeix l’espai per pares i mares desenvolupant el programa grupal “Círculo de Seguridad”.

Realitza formacions del CTRFT (parentalitat, aferrament, regulació de l’afecte) dirigides a professionals de diferents serveis d’atenció als infants i les seves famílies (Centres d’atenció primària, Serveis de la xarxa de protecció a la infància – EAIA, EBAS, SIFE, CRAE, etc.).

Des de 2020 realitzant formacions i tallers de divulgació sobre l’aferrament i la regulació de l’afecte per a famílies a Centres Educatius i realitzant col·laboracions puntuals a Centres de Formació Professional.

CAMÍ RECASENS MASSAGUÉ

Psicòloga sanitària i psicoterapeuta relacional. Màster en Teràpia Familiar Sistèmica per la Universitat Autònoma de Barcelona, 2007. Postgrau en Psicomotricitat Clínica i d'Aprenentatge per la Universitat Rovira i Virgili, 2001. I professional certificada com a experta en Psiconeurologia Aplicada per l'Institut de PNA, 2020.

Des del 2000 fins al 2012 ha treballat com a psicòloga i psicoterapeuta al Servei Públic d'Atenció als Infants, Adolescents i les seves Famílies, en l'àrea de Serveis Socials i Salut Pública de l'Hospital Lleuger Doctor Gimbernat de Cambrils, on també ha exercit de psicòloga d'emergències.

Del 2010 al 2012 ha treballat al Servei d'Adopcions Internacionals de Tarragona. Realitzant tasques d'avaluació i seguiment als infants i a les seves famílies.

Del 2010 i fins al 2023 ha exercit com a psicòloga sanitària i psicoterapeuta en consulta privada a Cambrils i a Tarragona, realitzant teràpia individual, de parella i familiar.

Des del 2000 ha participat en diferents xerrades i tallers, destinats a empreses, centres educatius i institucions públiques i privades, com a divulgadora en diferents àmbits de la psicologia, de la infància, l'adolescència, la parella i la família.