Publicacions

Publicacions de l'equip del CPRFT.

Intervención conjunta con niños y sus familias desde el contexto de Atención Precoz
Sergi Andreu Gelabert
Revista Desenvolupa

Estilos de interacción de los sistemas familiares
Sergi Andreu Gelabert
Revista Desenvolupa

Els primers contactes
Tercer capítol del llibre "La intervenció sistèmica en els serveis socials davant la família multiproblemàtica" compilat per Maurizio Coletti i Juan Luis Linares
Carlos Lamas Peris
Editorial Paidós, Barcelona, 1997.

Per comprendre l'adolescència problemàtica
Carlos Lamas Peris
Publicat a la revista XARXES nº 18. desembre 2007

Les màscares del terapeuta
Carlos Lamas Peris
Publicat a Mosaic, novembre 2012

La teràpia familiar amb nens: la fase de consulta
Carlos Lamas Peris acompanyat per l'equip de psicòlegs de l'àrea infantil del CTRFT: Ana Alonso, Sergi Andreu, Inés Ricote i Eleni Yoti
Publicat a Mosaic, juny 2019