Mòdul de Supervisió

Mòdul de Supervisió

Aquest curs és reconegut com "Mòdul de Supervisió" per la FEATF amb el que el CTRFT completa els requisits per accedir al títol de psicoterapeuta familiar de la FEATF, que són 675 hores de formació en els Mòduls Bàsic i Avançat més 150 hores de supervisió clínica . Vegeu "Guia de procediments" en www.featf.org.

L'equip docent del Centre Teràpia Relacional Familiar de Tarragona proposa per al mòdul de supervisió dues tasques:

  • la primera, a través de la supervisió indirecta de casos, seguir refinant l'aplicació pràctica del model relacional al lloc de treball, a les qualitats personals del professional i a les característiques dels clients, usuaris o pacients.
  • i la segona tasca vol dir participar com a membre d'un equip terapèutic per aportar estratègies i intervencions que millorin la realització de psicoteràpies familiars.

Metodologia

El Mòdul de Supervisió que oferim està estructurat en un curs lectiu de 150h.

Les sessions són quinzenals de quatre hores i es divideixen en dos espais:

  • En un d'ells, un alumne exposa un cas clínic, segons un guió acordat, que implica una inversió de treball individual previ a la presentació al grup. El grup fa un treball de reflexió sobre les dificultats i possibilitats del cas proposat. La funció del supervisor és dinamitzar el grup, aportar diferents tècniques que ajudin a la reflexió i tancar la sessió amb suggeriments finals.
  • en l'altra meitat, hi ha dues possibilitats, el grup veu una sessió gravada, conduïda pel docent. S'analitzen les intervencions útils, es descarten les inútils i s'elaboren estratègies per a la següent sessió. I l'altra possibilitat és la de realitzar una psicoteràpia conduïda per un alumne sent supervisat en directe pel docent.

La formació es completa amb un treball bibliogràfic bàsic i un altre adaptable als casos que es presentin.

Docents

Equip docent del CTRFT.

Seminaris Extraordinaris

Dins de la matrícula del Mòdul de Supervisió està inclosa la participació en els Seminaris Extraordinaris de l'any en curs.

Grup

El grup és d'un mínim de 7 i un màxim de 10 professionals.

Dirigit a:

Professionals que han realitzat la Formació Bàsica en el model relacional en qualsevol escola acreditada per la Federació Espanyola d'Associacions de Teràpia Familiar, que estiguin treballant i que vulguin continuar la seva formació.

Acreditació

Es certificaran les hores d'assistència al Mòdul de Supervisió acreditat per la FEAFT.

Els Seminaris Extraordinaris es computen com a formació continuada per a la reacreditació de la FEAFT.