L'Equip

CARLOS LAMAS PERIS

Metge psiquiatra. Psicoterapeuta relacional, formador i supervisor acreditat per la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar. Va ampliar els seus estudis a Roma i a Mèxic. Va liderar la creació del Servei de Drogodependències de l'Hospital Sant Joan de Reus (1982), del Servei d'Acolliments Familiars de la Fundació Casa Sant Josep a Tarragona (1994) i del Centre de Teràpia Relacional i Familiar de Tarragona CTRFT (1987).

Actualment és co-director del CTRFT. Responsable de l'espai clínic i pedagògic.

Ha estat supervisor de diversos serveis de l'àmbit de les drogodependències, serveis socials, justícia juvenil, protecció a la infància, equips tècnics de justícia i salut mental. Ha estat convidat com a formador i docent en nombrosos organismes i institucions tant a nivell nacional com internacional.

Co-autor del llibre “La intervención sistémica en los servicios sociales ante la família multiproblemática” coordinat per Juan Luis Linares i Maurizio Coletti,. Ed Paidós

MARIA ROSELL FORÉS

Psicòloga clínica. Psicoterapeuta relacional, formadora i supervisora acreditada per la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar. Psicoterapeuta grupal per la Universitat de Deusto. Va ampliar els seus estudis a Mèxic (1987).

Va treballar realitzat grups amb famílies monoparentals als Serveis Socials d'Atenció Primària a Valls (1988-1992). Experiència amb famílies amb fills amb handicap treball que va realitzar al CDIAP del Baix Camp i Priorat (1991-2001).

Va liderar la creació del Servei d'Acolliments Familiars de Casa Sant Josep (a les Comarques de Tarragona) al any 1994 i des de 1997 al 2009 como responsable del servei i coordinadora tècnica.

Va liderar la creació del Centre de Teràpia Relacional i Familiar de Tarragona (CTRFT) a l'any 1987 i l'Escola del CTRFT al 1989. Actualment és co-directora del mateix.

Actualment treballa en el CTRFT com a psicòloga clínica i grupal i com a docent, de la Escola de Terapia Relacional i Familiar del CTRFT (acreditada per la Federació Española de Associacions de Terapia Familiar) sent responsable del treball sobre la família de origen del terapeuta.

Supervisora de diferents equips, així como de professional en el àmbit de protecció infància y treball grupal.

Ha estat convidada com a formadora i docent a nombroses institucions tant a Catalunya com España.

MAR VERGÉS GRAU

Psicòloga clínica. Psicoterapeuta relacional, formadora i supervisora acreditada per la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar. Màster en Teràpia Familiar Sistèmica per la Universitat Autònoma de Barcelona (1997). Màster en Drogodependències per la Universitat de Barcelona (1992).

Psicòloga a l'Institut Municipal de Serveis Socials de l'Ajuntament de Tarragona de l'any 1993 al 2007 en el tractament individual, familiar i grupal en drogodependències i al Servei d'Informació i Assessorament a la Dona amb el tema de violència.

Membre de l'equip clínic i docent del CTRFT des de l'any 1997 fins l'actualitat.

Va formar part de l'equip inicial al Centre de Valoració de Famílies Adoptants (1997) de les comarques de Tarragona.

Actualment treballa com a psicòloga clínica, psicoterapeuta i docent al CTRFT. És supervisora d'equips de l'àmbit de Serveis Socials i Justícia. Ha estat convidada com a docent a diverses institucions a Catalunya.

JOAN TODÓ GOU

Psicòleg, Universitat de Barcelona.

Estudis d'antropologia a Colombia, Universidad de los Andes.

Ampliació d'estudis de psicologia a Paris (1975-1978) al Collège de France amb Pierre Gréco, a Jussieux amb Julia Kristeva i stagiaire al CRESAS amb Mira Stamback.

Col·laboració amb IRES a Barcelona en l'estudi per introduir la figura jurídica de la probació al Sistema Judicial (1981-1983).

Seminaris d'estudis analítics paral·lels amb el propi psicoanálisi (1987-1990).

Pràctica privada de manera continuada des de la llicenciatura fins a l'actualitat.

SERGI ANDREU GELABERT

Psicòleg per la Universitat Oberta de Catalunya (2010). Diplomat en Treball Social per la URV (1998.) i habilitat com a Educador Social pel CEESC (2005). Psicoterapeuta relacional acreditat per la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar.

Des de 1998 fins a l'actualitat treballat en diversos equips de Serveis Socials d'Atenció Social Primària i en Serveis Socials Especialitzats, desenvolupant gairebé tota la seva tasca professional en la atenció a infants i les seves famílies.

Del 2010 al 2018 formava part de l'equip del Centre de Diagnòstic i Atenció Precoç del Baix Camp Nord i Priorat, exercint com a psicoterapeuta.

Membre de l'equip del CTRFT i responsable de les àrees d'infant i família del mateix.

INÉS RICOTE MUÑOZ

Psicòloga. Formada en els mòduls bàsic, avançat i de supervisió al Centre de Teràpia Relacional i Familiar de Tarragona (promoció 2015-2018). Facilitadora oficial del protocol COS-Parenting per Circle of Security International a Nuevo México (USA).

Actualment treballa a diferents programes d'abordatje familiar i al Servei Tècnic de Punt de Trobada Camp de Tarragona.

Membre de l'equip del CTRFT a l'àrea d'infants i família.

El CTRFT compta amb professionals col·laboradors:

Ana Alonso: Psicòloga i psicoterapeuta infantil.

Eleni Yoti: Psicòloga clínica i psicoterapeuta relacional i familiar.

ADAF: Associació d’Ajuda Familiar.