Actualitat

Xerrada informativa: Cercle de Seguretat per pares

Xerrada informativa: Cercle de Seguretat per pares

El Cercle de Seguretat per a Pares: Un programa, basat en evidències científiques, sobre les relacions i el desenvolupament de la inclinació, compartint-les d'una manera senzilla i respectuosa amb tots aquells pares i mares que vulguin i desitgin explorar i entendre quines són les necessitats emocionals de seus fills.

El programa d'Circulo de Seguretat per a Pares es basa en dècades d'investigació sobre com es pot ajudar a entendre i enfortir les relacions segures entre pares i fills promovent un desenvolupament des de la seguretat emocional.

Els objetius: 

  • Donar suport a la saviesa innata dels pares i de les mares per materialitzar el desig de que els nostres fills creixin i es desenvolupin des de la seguretat emocional. 
  • Proporcionar als pares un model pràctic i comprensible sobre les necessitats emocionals dels nens i les bases de les relacions de cura (Teoria de l'apego). Un mapa senzill que permeti, en el dia a dia, llegir les necessitats emocionals dels nostres fills, de nosaltres mateixos i de la relació pare-fills. 
  • Un espai de reflexió sobre les facilitats i dificultats pròpies de la criança reforçant les estratègies pròpies de cada progenitor que ja funcionen i buscant noves opcions que puguin donar respostes eficaces a les necessitats reals dels nostres fills. 
  • Facilitar eines que ens permetin crear i desenvolupar en el dia a dia una relació de cura basada en la seguretat emocional.

Dirigit a:

Pares, mares i/o cuidadors principals (persones que habitualment tenen cura al menor) de nens amb edats compreses entre 0 i 5 anys. 

Metodologia: 

És un programa setmanal que es desenvolupa en 8 sessions d'entre 1h i 30 min. i 2 hores de durada. Les sessions es realitzen de manera grupal amb un màxim de 10 participants. 

Impartit per: 

Ana Alonso. Psicòloga i Psicoterapeuta infantil. Actualment, amb més de 12 anys d'experiència, exercint com a psicoterapeuta infantil al Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç Baix-Camp. Certificada per Circle of Security International a Nou Mèxic (USA). Col·laboradora del Centre de Teràpia Familiar i Relacional de Tarragona. 

Inés Ricote. Psicòloga i Terapeuta Familiar formada al CTRFT. Treballa en diversos programes d'abordatge familiar i en el Servei Tècnic Punt de Trobada Camp de Tarragona des 2016. Certificada per Circle of Security International a Nou Mèxic (USA). Membre de l'equip del CTRFT en l'àrea d'infància i família. 

Dates previstes: 

1, 8,15 i 29 de Març; 5,12 i 26 d'Abril del 2019. 

Lugar: 

Centre de Teràpia Relacional i Familiar de Tarragona. Rambla Nova, 119. 2º 1ª. Tarragona. 

Preu: 

190€ per persona
290€ si van tots dos pares

Compartir:     |    |